• baked pumpkin and sour cream puddings
 • black bean pumpkin soup
 • bourbon pumpkin cheesecake
 • cheesecake-marbled pumpkin slab pie
 • classic pumpkin pie with pecan praline sauce
 • pumpkin bread
 • pumpkin bread pudding
 • pumpkin butter + pepita granola
 • pumpkin cinnamon rolls
 • pumpkin cupcakes
 • pumpkin muffins
 • pumpkin swirl brownies
 • pumpkin waffles
 • silky smooth pumpkin pie